Vui lòng điền đầy đủ dãy số series của thiết bị bảo hành vào ô tương ứng

Để tra cứu hạn bảo hành của thiết bị, bạn điền vào số Serial Number hay IMEI của sản phẩm (viết tắt là S/N hay IMEI) và nhấn vào nút Tra cứu. Dãy kí tự này được in ngay trên thiết bị như mặt sau của máy chạy bộ.